ఐసీసీ వరల్డ్‌కప్ 2019: పూర్తి షెడ్యూల్

Wednesday, May 29th, 2019, 08:00:59 PM IST

ICC Cricket World Cup 2019 Schedule (ఐసీసీ వరల్డ్‌కప్ పూర్తి షెడ్యూల్)
No. Date Match Details Time
1 May 30, Thu England (ఇంగ్లాండ్) vs South Africa (దక్షిణాఫ్రికా ) 3:00 PM
2 May 31, Fri West Indies (వెస్ట్ ఇండీస్) vs Pakistan (పాకిస్తాన్) 3:00 PM
3 Jun 01, Sat New Zealand (న్యూజీలాండ్) vs Sri Lanka (శ్రీలంక) 3:00 PM
4 Jun 01, Sat Afghanistan (ఆఫ్గనిస్తాన్) vs Australia (ఆస్ట్రేలియా) 6:00 PM
5 Jun 02, Sun South Africa (దక్షిణాఫ్రికా ) vs Bangladesh (బంగ్లాదేశ్‌) 3:00 PM
6 Jun 03, Mon England (ఇంగ్లాండ్) vs Pakistan (పాకిస్తాన్) 3:00 PM
7 Jun 04, Tue Afghanistan (ఆఫ్గనిస్తాన్) vs Sri Lanka (శ్రీలంక) 3:00 PM
8 Jun 05, Wed India (ఇండియా) vs South Africa (దక్షిణాఫ్రికా ) 3:00 PM
9 Jun 05, Wed Bangladesh (బంగ్లాదేశ్‌) vs New Zealand (న్యూజీలాండ్) 6:00 PM
10 Jun 06, Thu Australia (ఆస్ట్రేలియా) vs West Indies (వెస్ట్ ఇండీస్) 3:00 PM
11 Jun 07, Fri Pakistan (పాకిస్తాన్) vs Sri Lanka (శ్రీలంక) 3:00 PM
12 Jun 08, Sat England (ఇంగ్లాండ్) vs Bangladesh (బంగ్లాదేశ్‌) 3:00 PM
13 Jun 08, Sat Afghanistan (ఆఫ్గనిస్తాన్) vs New Zealand (న్యూజీలాండ్) 6:00 PM
14 Jun 09, Sun India (ఇండియా) vs Australia (ఆస్ట్రేలియా) 3:00 PM
15 Jun 10, Mon South Africa (దక్షిణాఫ్రికా ) vs West Indies (వెస్ట్ ఇండీస్) 3:00 PM
16 Jun 11, Tue Bangladesh (బంగ్లాదేశ్‌) vs Sri Lanka (శ్రీలంక) 3:00 PM
17 Jun 12, Wed Australia (ఆస్ట్రేలియా) vs Pakistan (పాకిస్తాన్) 3:00 PM
18 Jun 13, Thu India (ఇండియా) vs New Zealand (న్యూజీలాండ్) 3:00 PM
19 Jun 14, Fri England (ఇంగ్లాండ్) vs West Indies (వెస్ట్ ఇండీస్) 3:00 PM
20 Jun 15, Sat Sri Lanka (శ్రీలంక) vs Australia (ఆస్ట్రేలియా) 3:00 PM
21 Jun 15, Sat South Africa (దక్షిణాఫ్రికా ) vs Afghanistan (ఆఫ్గనిస్తాన్) 6:00 PM
22 Jun 16, Sun India (ఇండియా) vs Pakistan (పాకిస్తాన్) 3:00 PM
23 Jun 17, Mon West Indies (వెస్ట్ ఇండీస్) vs Bangladesh (బంగ్లాదేశ్‌) 3:00 PM
24 Jun 18, Tue England (ఇంగ్లాండ్) vs Afghanistan (ఆఫ్గనిస్తాన్) 3:00 PM
25 Jun 19, Wed New Zealand (న్యూజీలాండ్) vs South Africa (దక్షిణాఫ్రికా ) 3:00 PM
26 Jun 20, Thu Australia (ఆస్ట్రేలియా) vs Bangladesh (బంగ్లాదేశ్‌) 3:00 PM
27 Jun 21, Fri England (ఇంగ్లాండ్) vs Sri Lanka (శ్రీలంక) 3:00 PM
28 Jun 22, Sat India (ఇండియా) vs Afghanistan (ఆఫ్గనిస్తాన్) 3:00 PM
29 Jun 22, Sat West Indies (వెస్ట్ ఇండీస్) vs New Zealand (న్యూజీలాండ్) 6:00 PM
30 Jun 23, Sun Pakistan (పాకిస్తాన్) vs South Africa (దక్షిణాఫ్రికా ) 3:00 PM
31 Jun 24, Mon Bangladesh (బంగ్లాదేశ్‌) vs Afghanistan (ఆఫ్గనిస్తాన్) 3:00 PM
32 Jun 25, Tue England (ఇంగ్లాండ్) vs Australia (ఆస్ట్రేలియా) 3:00 PM
33 Jun 26, Wed New Zealand (న్యూజీలాండ్) vs Pakistan (పాకిస్తాన్) 3:00 PM
34 Jun 27, Thu India (ఇండియా) vs West Indies (వెస్ట్ ఇండీస్) 3:00 PM
35 Jun 28, Fri Sri Lanka (శ్రీలంక) vs South Africa (దక్షిణాఫ్రికా ) 3:00 PM
36 Jun 29, Sat Pakistan (పాకిస్తాన్) vs Afghanistan (ఆఫ్గనిస్తాన్) 3:00 PM
37 Jun 29, Sat New Zealand (న్యూజీలాండ్) vs Australia (ఆస్ట్రేలియా) 6:00 PM
38 Jun 30, Sun India (ఇండియా) vs England (ఇంగ్లాండ్) 3:00 PM
39 Jul 01, Mon Sri Lanka (శ్రీలంక) vs West Indies (వెస్ట్ ఇండీస్) 3:00 PM
40 Jul 02, Tue India (ఇండియా) vs Bangladesh (బంగ్లాదేశ్‌) 3:00 PM
41 Jul 03, Wed England (ఇంగ్లాండ్) vs New Zealand (న్యూజీలాండ్) 3:00 PM
42 Jul 04, Thu Afghanistan (ఆఫ్గనిస్తాన్) vs West Indies (వెస్ట్ ఇండీస్) 3:00 PM
43 Jul 05, Fri Pakistan (పాకిస్తాన్) vs Bangladesh (బంగ్లాదేశ్‌) 3:00 PM
44 Jul 06, Sat India (ఇండియా) vs Sri Lanka (శ్రీలంక) 3:00 PM
45 Jul 06, Sat Australia (ఆస్ట్రేలియా) vs South Africa (దక్షిణాఫ్రికా ) 6:00 PM
46 Jul 09, Tue TBC vs TBC, 1st Semi-Final (1 v 4) 3:00 PM
47 Jul 11, Thu TBC vs TBC, 2nd Semi-Final (2 v 3) 3:00 PM
48 Jul 14, Sun TBC vs TBC, Final 3:00 PM